ABOUT TO REACH

Huong dan lap cay dau

Cây cây sensor dầu:Lắp cây sensor: dùng khoan để khoan lỗ tròn trên bình dầu, sau đó đo và cắt cây sensor để lắp vào bình dầu.Nối dây của tín hiệu của cây sensor đến thiết bị định vị. Sau đó đo mức nhiên liệu.

  • ĐO MỨC NHIÊN LIỆU

Sau khi gắn sensor dầu vào xe, kỹ thuật thực hiện các bước sau để lấy dữ liệu từ thực tế để đưa vào phần mềm theo dõi trên web:

  • Hút hết dầu trong bình ra.
  • Đổ vào bình dầu 10lít/lần và ghi lại dữ liệu
  • Tiếp tục đổ mỗi lần 10 lít và ghi lại dữ liệu đến khi đầy bình dầu

Vì vậy: khi làm nhiên liệu KHÔNG NÊN ĐỔ ĐẦY BÌNH DẦU

Chuẩn bị thiết bị để đựng nhiên liệu được hút từ bồn dầu ra (thùng phuy, can 30 lít . . .)

Leave Your Comment

Call Now ButtonGỌI NGAY