ABOUT TO REACH

Huong dan xem tren web

HƯỚNG DẪN XEM TRÊN WEB

Đăng nhập vào GSHT.vn hay giamsathanhtrinhvn.com

Màu hiển thị trên web của thiết bị

XEM CÁC BÁO CÁO

  • Xem lại lộ trình:

  • Xem các cáo theo qui chuẩn: QCVN31: chọn các báo cáo theo yêu cầu để xem

  • Xem báo cáo nhiên liệu: kiểm soát từ xa việc rút/đổ nhiên liệu (Tiêu hao nhiên liệu): biết được thời gian, địa điểm đổ dầu và đổ vào bao nhiêu lit?

  • Xem báo cáo hình ảnh: kiểm soát hành trình từ xa thông qua camera giám sát thiết bị: hình ảnh chụp từ camrea gắn trên xe:

ĐỔI MÂT KHẨU

Vào Đổi mật khẩu:

Nhập mật khẩu cũ. mật khẩu mới, sau đó lưu lại

Leave Your Comment

Call Now ButtonGỌI NGAY